A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
2017/1 KPSS Sonucuna Göre Enstitümüze Yerleştirmesi Yapılan Adayların Atamalarının Yapılabilmesi İçin İstenen Belgeler
2017/1 KPSS Sonucuna Göre Enstitümüze Yerleştirmesi Yapılan Adayların Atamalarının Yapılabilmesi İçin İstenen Belgeler

 “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, KPSS 2017/1 yerleştirme sonuçlarına göre Kurumumuza yerleştirilen adaylardan istenilen belgeler;

1- Atama Başvuru Formu (Ek-1)
2- Sağlık Raporu
3- Askerlik Durum Beyanı (Askerlik yapmış ise terhis belgesi). 
4- Adli Sicil Kaydı Beyanı 
5- Mal Bildirim Formu (sicil no boş bırakılacak), el yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.) (Ek-2)
6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3)
7- Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi(Fotokopisi aslı görülmek kaydıyla Kurumumuzca tasdik edilerek kabul edilecektir.) 
• Kaloriferci kadrosunu kazanan adayın MEB’den Onaylı Sertifikaya da 3308 Sayılı Kanuna Göre bu daldaki ustalık /kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olması veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olması ve bu hususu resmi olarak belgelemesi gerekmektedir.
8- 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
9- Kimlik Fotokopisi
10- Kurumumuza Yerleştirildiğine Dair İnternet Çıktısı

• İstenilen belgeler ile birlikte adayların 28.07.2017 tarihine kadar İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmekte olup, adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir. 

İrtibat Tel: (0 232) 750 61 05-11-29

NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.  

Ek-1
Ek-2
Ek-3

 
Son Güncelleme : Evrim Yakut 21.07.2017 10:50
İçerik Sorumlusu : İYTE MWO  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO İzmir Üniversiteleri İYTE'de Ne Nerede?