A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı’nın İkinci İYTE Ziyareti
Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ndeki ikinci saha ziyaretini tamamladı. 

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas başkanlığında, Prof. Dr. Figen Kadırgan, Prof. Dr. Mustafa Cin, Prof. Dr. Fehiman Çiner (gözlemci) ve Hasan Şahin’den oluşan Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı dört gün süren ziyaretlerinde çeşitli gruplarla toplantılar gerçekleştirdi. Dış Değerlendirme Takımı; İYTE üst yönetimi, kalite komisyonu, daire başkanları, fakülte yönetimleri, idari personel, dış paydaşlar, araştırmalar direktörü ile merkez müdürleri ve öğrencilerle yaptıkları toplantılarla İYTE’deki akademik ve idari işleyiş hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere bilgi aldı. Rektörlük Senato Salonunda İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu, Prof. Dr. Nuri Başoğlu, Prof. Dr. Serdar Kale, Dekanlar, Genel Sekreter ve diğer bileşenlerden oluşan Kalite Komisyonu üyeleriyle yapılan toplantıyla başlayan değerlendirme süreci, diğer kurullarla yapılan toplantılarla devam etti.

Dış Değerlendirme Takımı üyeleri; Mühendislik Fakültesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle, Mimarlık Fakültesinde Mimarlık Bölümü öğrencileriyle, Fen Fakültesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Matematik bölümleri öğrencileriyle, Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık sınıfı öğrencileriyle ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü öğrencileriyle bir araya geldi. Yapılan toplantılarda İYTE’deki eğitim ve idari işleyiş konularında öğrencilerin görüşleri değerlendirildi. Dış Değerlendirme Takımı, dört gün süren değerlendirme ve saha ziyaretlerinin ardından İYTE’den ayrıldı. 

DIŞ DEĞERLENDİRME PROGRAMI

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 12. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Yükseköğretim kurumları, en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendirilmekle yükümlüdürler.” hükmü kapsamında İYTE, 2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na dahil edilen üniversiteler arasında yer aldı. 

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME’NİN AMAÇLARI

Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi’ne göre dış değerlendirmenin amaçları şöyle:
a) Yükseköğretim kurumlarının, yıllık Kurum İç Değerlendirme Raporu ile Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri kapsamında beş yıl içinde en az bir defa yapılacak olan kurum ziyaretlerinin sonucunda kurumların değerlendirilmesi,
b) Değerlendirme sonucunda, Kurul tarafından ilan edilen Kurumsal Geri Bildirim Raporları ile ilgili paydaşların bilgilendirilmesi,
c) Yükseköğretim kurumlarının kalite iyileştirme süreçlerine katkıda bulunulması,
ç) Kurumsal Geri Bildirim Raporlarına dayanılarak hazırlanan dış kalite değerlendirmeleri, karşılaşılan sorunlar ve kalite iyileştirme süreci ile ilgili önerileri içeren genel değerlendirme raporunun her yılın sonunda Kurula sunularak sürecin iyileştirilmesine katkı sağlanmasıdır.
 
Son Güncelleme : Evrim Yakut 29.11.2017 13:14
İçerik Sorumlusu : İYTE MWO  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO İzmir Üniversiteleri İYTE'de Ne Nerede?