A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Dış Değerlendirme Takımı Ziyareti
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, İYTE’de saha ziyaretlerinde bulundu.
 
Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı’yla Rektörlük Senato Salonu’nda yapılan toplantıya İYTE Üst Yönetimi ve Kalite Komisyon Kurulu katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Güden’in eşlik ettiği takım daha sonra saha ziyareti kapsamında kampüs turu yaptı ve Malzeme Araştırma Merkezi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ileTeknopark İzmir ve Atmosfer TTO’da incelemelerde bulundu. 

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın başkanlığını yürüttüğü ve üyeler Prof. Dr. Fehiman Çiner, Prof. Dr. Figen Kadırgan, Prof. Dr. Mustafa Cin ve Hasan Şahin’den oluşan Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, ziyaretleri sırasında ilgili merkez ve birim yöneticilerinden bilgi aldı. Saha ziyaretlerinin ardından Takım başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden baş başa görüşme yaptı. 

DIŞ DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 12. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Yükseköğretim kurumları, en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendirilmekle yükümlüdürler.” hükmü kapsamında İYTE, 2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na dahil edilen üniversiteler arasında yer aldı. 

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME’NİN AMAÇLARI
Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi’ne göre dış değerlendirmenin amaçları şöyle:

a) Yükseköğretim kurumlarının, yıllık Kurum İç Değerlendirme Raporu ile Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri kapsamında beş yıl içinde en az bir defa yapılacak olan kurum ziyaretlerinin sonucunda kurumların değerlendirilmesi,
b) Değerlendirme sonucunda, Kurul tarafından ilan edilen Kurumsal Geri Bildirim Raporları ile ilgili paydaşların bilgilendirilmesi,
c) Yükseköğretim kurumlarının kalite iyileştirme süreçlerine katkıda bulunulması,
ç) Kurumsal Geri Bildirim Raporlarına dayanılarak hazırlanan dış kalite değerlendirmeleri, karşılaşılan sorunlar ve kalite iyileştirme süreci ile ilgili önerileri içeren genel değerlendirme raporunun her yılın sonunda Kurula sunularak sürecin iyileştirilmesine katkı sağlanmasıdır. 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 23.10.2017 16:21
İçerik Sorumlusu : İYTE MWO  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO İzmir Üniversiteleri İYTE'de Ne Nerede?