Özel Öğrencilik
A.Genel Başvuru Koşulları

1)Lisans ve/veya yüksek lisans programından mezun olmak.

B.Başvuru için Gerekli Belgeler
1)Dilekçe

2)Diploma (Onaylı Örneği)

C.Başvuru Yapılacak Adresler

 Adayların yukarıda belirtilen başvuruda gerekli belgeler ile 18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında  yandaki Yerleşke Ofisi adresine şahsen ya da posta* ile başvurmaları gerekmektedir.
*Posta ile başvuracak adaylar, evraklarının 22 Ocak 2016 mesai saati bitimine kadar Enstitümüze ulaştırılmasından kendileri sorumludur. Eksik belge gönderilmesi durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.


D.Başvuruların Değerlendirilmesi
Adayların başvuruları Anabilim Dalı Başkanlıklarınca değerlendirilir.

E.Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
Değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün Lisansüstü Programlarında Eğitim-Öğretim Dili İngilizcedir.

Özel Öğrencilik Başvuru Dilekçe Örneği için tıklayınız...
Nasıl Başvururum?
Genel Başvuru Koşulları
Ön Kayıt Başvurusu
Kesin Başvuru İçin Gerekli Belge ve Bilgiler
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
Yabancı Dil Muafiyet Şartları ve Muafiyet Sınavı
Mülakat Tarih ve Yerleri
Yatay Geçiş
Özel Öğrencilik


Başvuru Noktası
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik Bölümü Binası
35430, Gülbahçe, Urla - İzmir Tel: 232 750 6352 - 6356
Faks: 232 750 63 55

*Başvurular yukarıda belirtilen adrese yapılabilecektir.
e-posta:
muhfenbe@iyte.edu.tr
web sayfası:
http://enstitu.iyte.edu.tr