Yatay Geçiş
A.Genel Başvuru Koşulları

1) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci olmak.

2) Yüksek öğretim kurumlarının % 100 İngilizce eğitim veren bölümlerinden mezun olduğu tarihten itibaren üç akademik yıl içinde başvurmuş olanlar (Sadece Yüksek Lisans programlarına yatay geçişler için geçerlidir) veya en az son üç yılında ortaöğretimini İngilizce'nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlamış olmak veya 3 yıldan eski olmayan ulusal (YDS,e-YDS,KPDS,ÜDS'den en az 70) veya uluslararası (TOEFL'dan en az 84(IBT) veya 221(CBT)* veya 561(PBT)* , IELTS* (akademik)en az 6 standartta bir İngilizce sınavından belirli bir puan almış olmak gerekmektedir.

* ÖSYM tarafından 14 Şubat 2014 tarihinde yeniden güncellenen yabancı dil eşdeğerlilik tablosundan IELTS, TOEFL(CBT)ve TOEFL(PBT)sınavları kaldırılmıştır.Ancak 14 Şubat 2014 tarihinden önce başvurmak kaydıyla güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içinde yapılan sınavlar için daha önce yürürlükte olan eşdeğerlilik tabloları geçerlidir.

Söz konusu sınavlardan 14 Şubat 2014 tarihinden önce alınmış sonuçları için alındıkları tarihleri kapsayan yabancı dil eşdeğerlilik tabloları ile değerlendirilir.

B.Başvuru için Gerekli Belgeler

1)Dilekçe

2)1 adet vesikalık fotoğraf 

3) Not döküm belgesi (transkript) ( Devam ettiği lisansüstü programa ilişkin not döküm belgesinin aslı veya onaylı örneği gerekmektedir). 

4) TOEFL, IELTS*, YDS, e-YDS, KPDS veya ÜDS sonuç belgesi (3 yıldan eski olmayan) (Belgenin aslı veya onaylı örneği gerekmektedir). 

5) Öğrenci belgesi

6) Disiplin suçu olmadığına ilişkin belge ( Halen kayıtlı olduğu kurumdan alınmalıdır.)C.Başvuruların Değerlendirilmesi

Adayların başvuruları Enstitümüz web sayfasında ilan edilecek olan tarihlerde Anabilim Dalı Başkanlıklarımızca oluşturulan sınav jürilerince değerlendirilir.


D.Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

Sınav jürilerince yapılan değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilir.


Yatay Geçiş Başvuru Dilekçe Örneği için tıklayınız...
Nasıl Başvururum?
Genel Başvuru Koşulları
Kesin Başvuru İçin Gerekli Belge ve Bilgiler
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
Yabancı Dil Muafiyet Şartları ve Muafiyet Sınavı
Mülakat Tarih ve Yerleri
Yatay Geçiş
Özel Öğrencilik


Başvuru Noktası
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Matematik Bölümü Binası
35430, Gülbahçe, Urla - İzmir Tel: 232 750 6352 - 6356
Faks: 232 750 63 55

*Başvurular yukarıda belirtilen adrese yapılabilecektir.
e-posta:
muhfenbe@iyte.edu.tr
web sayfası:
http://enstitu.iyte.edu.tr