Yabancı Dil Muafiyet Şartları ve Muafiyet Sınavı
Enstitümüzde öğrenim dili tamamıyla İngilizcedir ve İngilizce seviyesi yetersiz olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Hazırlık Sınıfı'na alınırlar.
Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kabul edilen adaylar aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları halinde Yabancı Dilden muaf sayılırlar.


 Yüksek öğretim kurumlarının % 100 İngilizce eğitim veren bölümlerinden mezun olduğu tarihten itibaren üç akademik yıl içinde başvurmuş olanlar.

En az son 3 yılında ortaöğretimini İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar.

İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language” gibi) sınavlarda yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla (3 yıldan eski olmayan TOEFL’dan en az 84 (IBT) veya 221 (CBT)* veya 561 (PBT)* veya IELTS*’den (akademik)en az 6) başarılı olanlar.

ÖSYM tarafından 14 Şubat 2014 tarihinde yeniden güncellenen yabancı dil eşdeğerlilik tablosundan IELTS, TOEFL(CBT)ve TOEFL(PBT)sınavları kaldırılmıştır.Ancak 14 Şubat 2014 tarihinden önce başvurmak kaydıyla güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içinde yapılan sınavlar için daha önce yürürlükte olan eşdeğerlilik tabloları geçerlidir.

Söz konusu sınavlardan 14 Şubat 2014 tarihinden önce alınmış sonuçları için alındıkları tarihleri kapsayan yabancı dil eşdeğerlilik tabloları ile değerlendirilir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YDS, e-YDS, KPDS ve ÜDS gibi yabancı dil sınavlarından birinden yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla (3 yıldan eski olmayan;YDS, e-YDS, KPDS veya ÜDS’den en az 70) başarılı olanlar.
Nasıl Başvururum?
Genel Başvuru Koşulları
Ön Kayıt Başvurusu
Kesin Başvuru İçin Gerekli Belge ve Bilgiler
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
Yabancı Dil Muafiyet Şartları ve Muafiyet Sınavı
Mülakat Tarih ve Yerleri
Yatay Geçiş
Özel Öğrencilik


Başvuru Noktası
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Matematik Bölümü Binası 
35430, Gülbahçe, Urla - İzmir Tel: 232 750 6352 - 6356
Faks: 232 750 63 55

*Başvurular yukarıda belirtilen adrese yapılabilecektir.
e-posta:
muhfenbe@iyte.edu.tr
web sayfası:
http://enstitu.iyte.edu.tr