Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
A.Başvuruların Değerlendirilmesi
Kesin başvuru yapmış adaylar; Enstitümüz web sayfasında ilan edilecek olan tarihlerde mülakata alınırlar ve %50’si ALES ve diğer %50’si mülakat, not ortalaması ve kompozisyon olmak üzere Anabilim Dalı Başkanlıklarımızca oluşturulan sınav jürilerince değerlendirilir.

B.Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
Sınav jürilerince yapılan değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra  web sayfamızda ilan edilecektir.
Nasıl Başvururum?
Genel Başvuru Koşulları
Kesin Başvuru İçin Gerekli Belge ve Bilgiler
Lisansüstü Öğrenci Alacak Programlar
Lisansüstü Ön Kayıt Başvurusu
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
Yabancı Dil Muafiyet Şartları ve Muafiyet Sınavı
Mülakat Tarih ve Yerleri
Yatay Geçiş
Özel Öğrencilik


Başvuru Noktası
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Matematik Bölümü Binası 
35430, Gülbahçe, Urla - İzmir Tel: 232 750 6352 - 6356
Faks: 232 750 63 55

*Başvurular yukarıda belirtilen adrese yapılabilecektir.
e-posta:
muhfenbe@iyte.edu.tr
web sayfası:
http://enstitu.iyte.edu.tr