2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İçin Öğrenci Alacak Lisansüstü Programlar
A.Doktora Programları

Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Matematik-Bilgisayar
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Adli Bilişim Mühendisliği
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans ve/veya yüksek lisans derecesine sahip olan yüksek lisans mezunları

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve  Haberleşme Mühendisliği 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Haberleşme Mühendisliği 
Kontrol Mühendisliği
programlarının birinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak

Fizik
Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bölümlerinin
Eğitim Fakültesi Fen Bölümlerinin
Fen Fakültesi Bölümlerinin
Mühendislik Fakültesi Bölümlerinin
birinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fakültesinin, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin,
Kimya-Metalürji Fakültesinin,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin ve
Ziraat Fakültesinin Gıda Mühendisliği Bölümü veya Biyomühendislik alanında  lisans derecesine sahip olmak
veya
Mühendislik Fakültesinin Mühendislik Bölümlerinden
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Mühendislik Bölümlerinden
Kimya-Metalürji Fakültesinin Mühendislik Bölümlerinden
Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Mühendislik Bölümlerinden
Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden veya
Biyoteknoloji ve/veya Biyomühendislik 
alanlarının birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak.

İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği programından lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Kimya 
Kimya lisans mezunu olmak
veya 
Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim dallarının birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Kimya Mühendisliği
Fen Bilimleri, Fen-Edebiyat veya Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerden birinden lisans veya yüksek lisans derecesine  sahip olmak.

Makina Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Makina Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Kimya-Metalurji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Fakültelerinin birinden lisans mezunu olmak ve yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Matematik 
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mühendislik Fakültesine bağlı 
bölümlerin birinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Mimarlık
İlgili bölümlerin birinden dört yıllık lisans mezunu olmak ve yüksek lisans derecesine sahip olmak. 

Mimari Restorasyon
Mimarlık
Mimari Restorasyon
Restorasyon
Kentsel Tasarım
Şehir Tasarımı
Şehir Planlama yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Lisans veya  yüksek lisans derecesine sahip olmak.

B.Disiplinlerarası Doktora Programları
Biyomühendislik
Mühendislik Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Eczacılık Fakültesi
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi
Kimya-Metalurji Fakültesi alanlarının birinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Tıp Fakültesi lisans derecesine sahip olmak.

Çevre Bilimi ve Mühendisliği 
Fen Fakültesi veya Mühendislik Fakültesine bağlı programların birinden yüksek lisans mezunu olmak.


C.Yüksek Lisans Programları
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği

bölümlerinin lisans mezunları.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği 
Elektronik Mühendisliği 
Elektronik ve  Haberleşme Mühendisliği 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Haberleşme Mühendisliği 
Kontrol Mühendisliği 
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Fizik (Fen Fakültesi,Fen-Edebiyat Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği
programlarının lisans mezunları.

Endüstriyel Tasarım
Güzel Sanatlar Fakültesinin bütün bölümlerinin,
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin bütün bölümlerinin,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin bütün bölümlerinin,
Mimarlık Fakültesinin bütün bölümlerinin,
Mühendislik Fakültesinin bütün bölümlerinin,
İşletme Fakültesinin İşletme Bölümü,İktisat Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunları.

Fizik

Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bölümlerinin 
Eğitim Fakültesi Fen Bölümlerinin
Fen Fakültesi Bölümlerinin 
Mühendislik  Fakültesi Bölümlerinin
lisans mezunları.

Gıda Mühendisliği
Biyokimya (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi,Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Biyoloji (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi,Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, Genel Biyoloji A.B.D.) 
Kimya (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi,Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) 
Fizik(Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi,Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) bölümlerinin
veya
Mühendislik Fakültesinin
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin
Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin
Kimya-Metalürji Fakültesinin Mühendislik Bölümleri
veya
Süt Teknolojisi (Ziraat Fakültesi) 
Gıda Mühendisliği (Ziraat Fakültesi)
bölümlerinin lisans mezunları.

İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunları.

Kimya
Kimya 
Biyokimya (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi)
Kimya Öğretmenliği
Kimya Mühendisliği
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi)
bölümlerinin lisans mezunları

Kimya Mühendisliği
Fen Bilimleri, Fen-Edebiyat veya Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerin lisans mezunları.

Makina Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi,
Makina Fakültesi,
Elektrik-Elektronik Fakültesi,
İnşaat Fakültesi,
Kimya-Metalurji Fakültesi,
Bilgisayar Mühendisliği Fakültelerinin birinden lisans mezunu olmak.

Matematik(Tezli)
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi 
bölümlerinin lisans mezunları.

Mimarlık
Mimarlık bölümünün lisans mezunları.

Mimari Restorasyon(Tezli)
Mimarlık
İnşaat Mühendisliği
Kimya (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi)
Şehir ve Bölge Planlama lisans derecesine sahip olmak.

Mimari Restorasyon (Tezsiz)
Mimarlık
İnşaat Mühendisliği
Kimya (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi)
Şehir ve Bölge Planlama lisans derecesine sahip olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Lisans mezunu olmak.

D.Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programları

Biyoteknoloji

Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Eczacılık Fakültesi                                                        
Diş Hekimliği Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
bölümlerinin lisans mezunları

Çevre Mühendisliği (Çevre Kirliliği ve Kontrolü)
Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerin lisans mezunları.

Enerji Mühendisliği (Enerji ve Güç Sistemleri)
Mühendislik Fakültesi
Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi(Fizik,Kimya,Matematik,Biyoloji)
Mimarlık Fakültesine
bağlı bölümlerin lisans mezunları.

Mühendislik İşletmeciliği  
Lisans mezunu olmak.
(İkinci öğretim, tezsiz yüksek lisans programı olup ücretlidir. Kazanan adayların programa kayıt yaptırabilmeleri için İngilizce muafiyet şartını sağlamaları gerekmektedir.)Lisansüstü Programlar ve Çalışma Konuları Hakkında İhtiyaç Duyabileceğiniz Tüm Bilgileri Aşağıda Verilen İnternet Adreslerinden veya Telefon Numaralarından Anabilim Dalı Başkanlıklarına Ulaşarak Alabilirsiniz.

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Anabilim Dalı  Tel:(0 232)7506640-6641
http://web.iyte.edu.tr/biotech/

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı  Tel:(0 232)7507860-7882
http://arf.iyte.edu.tr/

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı  Tel:(0 232) 750 6640-6641
http://web.iyte.edu.tr/environ/index.htm

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı  Tel:(0 232) 750 6510
http://eee.iyte.edu.tr/

Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı Tel: (0 232) 750 6702-6700
http://energy.iyte.edu.tr/

Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalı  Tel:(0 232) 750 7064
http://web.iyte.edu.tr/arch/industrial/index.html

Fizik Anabilim Dalı   Tel: (0 232) 750 7700
http://web.iyte.edu.tr/physics/

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı  Tel: (0 232) 750 6290
http://web.iyte.edu.tr/food/

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tel: (0 232) 750 6800
http://likya.iyte.edu.tr/civil/

Kimya Anabilim Dalı  Tel: (0 232) 750 7528
http://web.iyte.edu.tr/chemistry/

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı  Tel:(0 232) 750 6640-6641
http://che.iyte.edu.tr/tr/index.php

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı     Tel: (0 232) 750 6702-6700
http://likya.iyte.edu.tr/mechweb/

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı  Tel: (0 232) 750 7600
http://likya.iyte.edu.tr/mse/

Matematik Anabilim Dalı   Tel: (0 232) 750 7750-7770
http://math.iyte.edu.tr/

Mimari Restorasyon Anabilim Dalı Tel: (0 232) 750 7074
http://likya.iyte.edu.tr/arch/restoration/

Mimarlık Anabilim Dalı Tel: (0 232) 750 7013
http://likya.iyte.edu.tr/arch/architecture/

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı   Tel: (0 232) 750 7300-7302
http://likya.iyte.edu.tr/biology/

Mühendislik İşletmeciliği Anabilim Dalı Tel: (0 232) 484 7917
http://emp.iyte.edu.tr/

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı  Tel: (0 232) 750 7087
http://web.iyte.edu.tr/arch/city/
Nasıl Başvururum?
Genel Başvuru Koşulları
Ön Kayıt Başvurusu
Kesin Başvuru İçin Gerekli Belge ve Bilgiler
Lisansüstü Öğrenci Alacak Programlar
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
Yabancı Dil Muafiyet Şartları ve Muafiyet Sınavı
Mülakat Tarih ve Yerleri
Yatay Geçiş
Özel Öğrencilik
 


Başvuru Noktası
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Matematik Bölümü Binası
35430, Gülbahçe, Urla - İzmir Tel: 232 750 6352 - 6356
Faks: 232 750 63 55

*Başvurular yukarıda belirtilen adrese yapılabilecektir.
e-posta:
muhfenbe@iyte.edu.tr
web sayfası:
http://enstitu.iyte.edu.tr