Değerli Aday Öğrencilerimiz,

İYTE Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 22 Yüksek Lisans ve 17 Doktora programında vermekte olduğu son derece nitelikli, araştırma yoğun eğitimle geleceğin öğretim üyeleri ve Araştırmacılarının yetiştirilmesine katkı sunmaktadır.

İYTE'nin "Bilim-Tasarım-Teknoloji" sacayağına dayalı ana yapılanması çerçevesinde verilen eğitim ve tezler mezunlara hem akademik dünyanın hem de endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri kazandırmaktadır. Eğitim dili tümüyle İngilizcedir. Fizik, Kimya, Matematik ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dallarının önceliği, "paradigmatik bilimsel yenilikler" ile yeni teknolojilerin önünü açacak bir lisansüstü eğitimdir. Endüstriyel Tasarım, Mimari Restorasyon, Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalları "kavramsal ve teknolojik tasarım" ağırlıklı bir lisansüstü eğitime odaklanmıştır. Öte yandan, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Gıda,  Kimya ve Makina mühendislikleri Anabilim Dalları “yenilikçi teknolojiler"e yönelik, endüstriyel ihtiyaçlara paralel, artı değeri yüksek ürünler geliştirmeyi amaçlayan bir lisansüstü eğitim vermektedir. Bu dalların yanında Çevre Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile Biyoteknoloji ve Biyomühendislik çok-disiplinli Anabilim Dallarıdır; farklı disiplinlerin kesişim alanlarında lisansüstü eğitim vermektedir. Mühendislik İşletmeciliği Anabilim Dalı, çok disiplinli ve tezsiz bir Yüksek Lisans programıdır; farklı kurumlarda çalışan mühendis ve mimarlar için  oldukça yararlı bir lisansüstü eğitim imkanı sağlamaktadır.


Nasıl Başvururum?
Genel Başvuru Koşulları
Kesin Başvuru İçin Gerekli Belge ve Bilgiler
Lisansüstü Öğrenci Alacak Programlar
Lisansüstü Ön Kayıt Başvurusu
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
Yabancı Dil Muafiyet Şartları ve Muafiyet Sınavı
Mülakat Tarih ve Yerleri
Yatay Geçiş
Özel Öğrencilik
Click here for English


Başvuru Noktası
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü  
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Matematik Bölümü Binası 
35430, Gülbahçe, Urla - İzmir Tel: 232 750 6352 - 6356
Faks: 232 750 63 55

*Başvurular yukarıda belirtilen adrese yapılabilecektir.
e-posta:
muhfenbe@iyte.edu.tr
web sayfası:
http://enstitu.iyte.edu.tr