A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Kimya
Fen Fakültesi - Kimya Bölümü
Fen Fakültesi Kimya Bölümünde lisans ve lisans üstü eğitim programları mevcuttur.  Bölümde 15'i öğretim üyesi olmak üzere 49 akademisyen görev yapmaktadır.  Kimya bölümüne kayıtlı 63 lisans üstü ve 215 lisans öğrencisi eğitim almaktadır.

Bölümde, NMR, MALDI-TOF ve ESI-MS kütle spektrometreleri, LIBS sistemi ve hızlı
konfokal mikroskop gibi ileri düzeyde araştırma cihazları ile donatılmış 12
araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. 

Lisans eğitim programında, laboratuvar dersleri araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin denetiminde dört ayrı öğrenci laboratuvarında yürütülür. Araştırma laboratuvarları hem lisans hem de lisans üstü programa kayıtlı öğrencilerin kullanımına açıktır.  İleri araştırma cihazları ile donatılmış laboratuvarlar ayrıca, kamu ve özel sektörden gelecek isteklere yönelik hizmet vermektedir.

Lisans öğrencileri 130 kredi ile mezuniyete hak kazanırlar. Mezunlar kimya sanayi başta olmak üzere pek çok sektörde iş bulabildikleri gibi, İYTE'de İngilizce verilen eğitim
sayesinde yurt-dışında da eğitimlerine devam edebilirler.

http://chemistry.iyte.edu.tr/Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu
Bölüm Başkanı V.
90(232)750 7533 
ahmeteroglu@iyte.edu.tr

 
 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 21.06.2018 11:52
İçerik Sorumlusu : Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?