A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
ÇEVRE AR-GE
ÇEVRE GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2007 yılında resmi statü kazandırılan merkezimiz disiplinlerarası Çevre Mühendisliği programına alt yapı desteğini sağlamak üzere kurulmuştur. Dolayısıylada her alanda çalışan araştırmacıya destek sağlamaktadır. Kurulu görevleri tanımlarında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu sistem ve bileşenleri sanayi ile birlikte planlamak, projelendirmek ve uygulamak; performans testleri yapmak ve sertifikalandırmak; meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak, konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlama yer almakla birlikte öncelikli olarak üniversitemiz bünyesindeki çevre proje ve tezlerine araştırma ve analiz diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre de araştırma ve analiz desteği vermekte; çevre konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır.

Merkezimizin cihaz alt yapısında; element analizlerinde İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS), organik analizlerinde Sıvı Kromatografisi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi (µLC/Q-TOF/MS), Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS), Alev İyonizasyon, Termal İletkenlik ve Elektron Yakalama Dedektörlü Gaz Kromatografi Cihazları (GC-FID/TCD/ECD), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Cihazı (HPLC), iyon analizlerinde İyon Kromatografi Cihazı (IC), Toplam Organik Karbon Cihazı (TOC), Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektrometresi (FTIR), Potansiyometrik Titratör, Voltametre, Mikrodalga Bozundurma Sistemi gibi analiz ve örnek hazırlama sistemleri ve fazlası yer almaktadır.

.

http://cevrearge.iyte.edu.tr
 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 15.05.2017 10:09
İçerik Sorumlusu : Prof. Dr. Aysun Sofuoğlu  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?