A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
İYTE - SEM
Sürekli Eğitim Merkezi (İYTE-SEM)
İYTE-SEM, 2001 senesinde kurulmuştur. Amacı, Enstitümüzün eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı, uzmanlaştığı ve bilgi birikimi olan tüm alanlarda, sürekli eğitim programları ile kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak; değişik sektörlerden gelen katılımcılara eğitim hizmeti vererek Türk Sanayisi ve ülke kalkınmasına hizmet etmek ve bu hizmeti uluslararası boyuta taşımaktır. Böylece, bilim ve teknoloji alanlarındaki ilerlemelerin, üretilen yeni bilgilerin ve teknolojilerin kesintisiz bir şekilde ülke sanayisinin hizmetine sunulması ve en geniş anlamda topluma yayılması desteklenecektir.
Çalışma Alanı
İYTE-SEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere gereksinim duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, paket programlar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve eğitim fuarları düzenler ve bu tür faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Ayrıca bu alanlardaki Enstitü olanaklarının tanıtımını yapar. Bunun yanı sıra, çeşitli kuruluşlardan gelen taleplere uygun olarak sadece kuruluşun kendi elemanları için özgün programlar da düzenler.
Başvuru

İYTE-SEM'in faaliyetleri aşağıdaki bağlantıdan takip edilebilir. Katılımcılar istedikleri eğitimlere İYTE-SEM'in web sitesi aracılığıyla ön kayıt yaptırabildikleri gibi herhangi bir konuda eğitim için de istekte bulunabilirler.


http://sem.iyte.edu.tr/

Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu
İYTE-SEM Müdürü
90(232)484 7917
korayvelibeyoglu@iyte.edu.tr

  
Son Güncelleme : Evrim Yakut 18.05.2016 14:55
İçerik Sorumlusu : Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO İzmir Üniversiteleri İYTE'de Ne Nerede?