A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Araştırma Projeleri
Genel Bilgiler
İYTE, yüksek standartlarda lisans eğitimi vermesinin yanında, bilim ve teknoloji alanında en gelişmiş teknik üniversite modellerinden teknoloji enstitüsü modeliyle; ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda stratejik alanlara yönlendirilmiş, araştırma-geliştirme hedefi yüksek, lisansüstü programları ve farklı disiplinlerden uzman araştırmacıların bir araya gelmesiyle oluşan bir araştırma üniversitesidir.

Malzeme, enerji, biyo ve nanoteknoloji gibi ülkemiz ve dünyada araştırmaların hızla arttığı alanlarda stratejik seçimler yapma yönelimine giren İYTE, bir yandan özgün araştırmalar yaparken, diğer yandan ülkemizin ileri teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu yetkin araştırmacıları yetiştirme misyonunu da üstlenmektedir. Lisansüstü öğrenci sayısını lisans öğrenci sayısına eşitlemeye çalışan İYTE, gelişmiş laboratuvar donanımı ile araştırmacılar için önemli araştırma kaynakları sağlamaktadır.

İYTE, öncelikle, yürütülmekte olan araştırmalara altyapı desteği sağlamak, üniversite ve sanayi kuruluşlarının problemlerinin çözümünde yardımcı olmak amacıyla çok sayıda merkez araştırma laboratuvarı ve tematik ileri araştırma merkezi kurmuştur. DPT tarafından sağlanan yatırım desteği ile kurulan bu merkezlerden Malzeme Araştırma Merkezi, İzmir ve Çevresi Çevre Referans Ar-Ge Merkezi, Jeotermal Enerji Ar-Ge ve Test Eğitim Merkezi, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırmaları Merkezi, tüm olanaklarıyla İYTE ve diğer üniversitelerde yürütülen araştırmalara destek vermekte, sanayinin problemlerine çözüm getirmeye çalışmaktadır. 

Aynı şekilde, DPT desteği ile kurulan Kütle Spektrometre Merkezi, Kompozit Malzemeler Araştırmalar Merkezi ve Uygulamalı Kuantum Merkezi de kuruluş aşamalarını tamamlayıp kısa süre içinde İYTE ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden araştırmacıların kullanımına açık hale gelecektir. Gerek merkez laboratuvarları ve ileri araştırma merkezleri, gerekse bölüm ve programlarındaki gelişmiş laboratuvar donanımıyla İYTE, çok sayıda ulusal (TÜBİTAK, DPT, SAN-TEZ, BAP) ve uluslararası (AB) proje yürütmektedir.

İYTE'nin ana misyonuyla örtüşen hedeflerle, İzmir ve çevresine hizmet vermek ve üniversite ile sanayi kuruluşları arasında işbirliği oluşturmak amacıyla kurulan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB), İYTE Kampüs sınırları içerisindedir. DPT desteği ile kurulan Yüksek Teknoloji Ar-Ge ve Test Eğitim Merkezi İZTEKGEB'e tahsis edilmiştir. Yazılım, elektrik ve elektronik, tasarım, ileri malzemeler, enerji, makine, otomotiv, biyoteknoloji, gıda, çevre, savunma vb. çeşitli alanlarda 70 farklı şirket, 300'ün üzerinde Ar-Ge personeli ile 700'ün üzerinde proje yürütmektedir. 

Katma değeri yüksek üretim yapılmasına, ileri teknoloji kullanan/üreten şirketlerin oluşumu ve büyümesine, teknoloji geliştirilmesine, teknolojinin transferi ve ticarileştirilmesine, şirketlerin Ar-Ge çalışmaları için altyapı ve teknik bilgi sağlanmasına destek veren İZTEKGEB, ülkemizin ekonomik ve teknolojik düzeyini yükselterek uluslararası rekabet gücünün artırılmasına çalışmaktadır.

Genç, dinamik ve üretken araştırmacıları, stratejik alanlarda yürüttüğü projeler, akademik bölüm ve merkezlerdeki gelişmiş laboratuvar olanakları ve İzmir ili Teknopark alanını da içeren kampüsüyle İYTE, bölgede önemli bir teknoloji koridoru olma yolunda hızla ilerlemektedir. 

Tübitak,DPT,Endüstri ve diğer kurumlar tarafından desteklenen projeler
Tübitak Projeleri
DPT Projeleri
Avrupa Birliği Projeleri
SAN - TEZ Projeleri

İYTE Araştırmalar Direktörlüğü Yönergeler ve Senato Kararları
İYTE Araştırmalar Direktörlüğü Yönergesi

İYTE Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
Tüm projelere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz
https://bap.iyte.edu.tr/Giris.aspx

Proje formları, başvuru ve diğer işlemler için
https://bap.iyte.edu.tr/Giris.aspx

İYTE BAP Yönergeler ve Komisyon Kararları
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi
İYTE Vakfı Bilimsel Çalışmaları ve Etkinlikleri Destekleme Yönergesi
19 Kasım 2009 Tarihli BAP Komisyonu Kararı
12 Aralık 2013 Tarihli BAP Komisyonu Kararı


 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 05.06.2017 17:13
İçerik Sorumlusu : Prof.Dr. Ahmet E. Eroğlu  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?