A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Fakültemizde; Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile 2014 yılında kurulan Enerji Sistemleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölümü olmak üzere on bölüm bulunmaktadır.

Lisans derecesi veren Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans ve doktora programları da mevcuttur. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün ayrıca Ege Üniversitesi ile ortak Doktora Programı da bulunmaktadır. Yeni açılan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyomühendislik, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümleri altında ise henüz açılan program bulunmamaktadır. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü altında lisansüstü disiplinlerarası programları olarak yüksek lisans ve doktora dereceleri verilmektedir. Fakültemizdeki lisans öğrencileri Çift Ana Dal ve Yan Dal Programlarında eğitim yapma imkanına da sahiptir.

Bölümlerimize 1334 lisans ve 629 lisansüstü öğrenci (349’u anabilim dallarında, 280’i Fakültemizce desteklenen disiplinlerarası programlarda) devam etmektedir. Fakültemizde 86 öğretim üyesi olmak üzere toplam 203 akademik personel bulunmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının az olması, eğitimin küçük ölçekli sınıflarda sürdürülmesi ve öğrencilerimizin öğretim üyelerimiz ile yakın iletişim ve etkileşim içine girmesini sağlamaktadır.

2011 yılında Amerika’da ABET, İngiltere’de ECUK gibi Mühendislik programlarını akredite etmekle sorumlu kurumların bağlı olduğu Washington Accord’a üye olan MÜDEK tarafından akredite edilen Kimya (Eylül 2011-Eylül 2016) ve Makine (Eylül 2011-Eylül 2016) Mühendislikleri Lisans Programlarına ilaveten Bilgisayar Mühendisliği (Mayıs 2012-Eylül 2015) Lisans Programı 2012 yılında akredite edilmiştir.

Fakültemizde 2014 yılı içerisinde 22 ulusal (TUBİTAK, BAP, SANTEZ), 2 uluslararası (Avrupa Birliği) ve 1 diğer kaynaklar tarafından desteklenen toplam 25 araştırma projesi tamamlanmış olup 45 ulusal (TUBİTAK, BAP, SANTEZ), 2 uluslararası (Avrupa Birliği) ve 3 diğer kaynaklar tarafından desteklenen toplam 50 araştırma projesi devam etmektedir. Araştırma projeleri yanında, Fakülte, ulusal ve uluslararası yayınlar konusunda da son derece üretkendir. Ayrıca, ülkemizin önde gelen özel sektör ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar ve araştırmalar yürütülmektedir.

http://eng.iyte.edu.tr/Prof. Dr. Figen Korel
Dekan
90(232)750 6500 
figenkorel@iyte.edu.tr

 

 
Son Güncelleme : Doğan Evecen 10.04.2015 15:30
İçerik Sorumlusu : Prof. Dr. Figen Korel  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Uluslararası İlişkiler Ofisi İzmir Üniversiteleri İYTE'de Ne Nerede?