A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Diploma Eki
Diploma Eki
Diploma Eki (DE), ülkemizin de içerisinde yer aldığı, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nı oluşturmayı hedefleyen Bolonya Süreci'nin öğelerinden birisidir. Ayrıca, "Avrupa Bölgesi'nde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme'nin" IX.3 maddesine göre, UNESCO-CEPES, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi işbirliği ile geliştirilen Diploma Eki'nin anlaşmayı imzalayan ülkelerin yükseköğretim kurumları tarafından kullanılması zorunludur.

Diploma Eki, Avrupa'da yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak "ortak ve herkesçe anlaşılır" biçimde bilgi sağlamak için tasarlanmış bir belgedir. Diploma eki, not çizelgesi (transkript) veya diploma yerine geçmez; bir curriculum vitae (CV) veya kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir. Uluslararası şeffaflığı pekiştirmek, ülke dışından alınan diploma ve derecelerin tanınmasında ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak üzere, diplomaya ek olarak verilir.

Enstitümüzün diploma eki, 2010 yılında, Avrupa Komisyonu tarafından "Diploma Eki Etiketi" ile ödüllendirilmiştir. Bu etiket sayesinde güvenilirliği ve yeterliliği tescillenen diploma eki ile Enstitümüz, Avrupa genelinde 105, Türkiye genelinde 11 üniversite arasına girmiştir.

http://uio.iyte.edu.tr/
 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 04.10.2017 11:07
İçerik Sorumlusu : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?