A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Engelsiz İYTE
Engelsiz İYTE
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelsiz Birimi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği 8. maddesi gereğince 03.11.2009 tarihinde kurulmuştur.

Engelsiz İYTE'nin amacı, Enstitümüzdeki engelli öğrencilerimizin öğrenimleri süresince kampüs ve yurt yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek; eğitim, öğretim sosyal yaşam ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarına destek olmaktır.

Engelli, doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kaza sonucu oluşan sakatlıklar (vücudun görsel/ işlevsel/ zihinsel/ ruhsal farklılıkları) öne sürülerek, toplumsal/ yönetsel tutum ve tercihler sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanan, engellerle karşılaşan kişi demektir.

Engel grupları şunlardır:

Bedensel,

Görme,

İşitme,

Konuşma ve dil,

Psikiyatrik/ psikolojik sorunlar,

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite,

Öğrenme güçlükleri,

Nörolojik bozukluklar,

Otizm, asperger,

Diğer engel grupları: Süreğen rahatsızlıklar,

Engelsiz İYTE'ye başvuru gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Destek alanları:

Kampüste bulunan yaşam alanlarının engelleri ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesi ve iyileştirilmesi,

Öğrenciye uygun öğretim ortamının oluşturulması,

Burs olanaklarından yararlanılmasının sağlanması ,

Sosyal yaşama uyumda destek sağlanması,

Engellilikle ilgili farkındalık eğitimleri düzenlenmesi,

Ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi,

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi.

http://web.iyte.edu.tr/sks/
 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 04.10.2017 11:08
İçerik Sorumlusu : SKS Daire Başkanlığı  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?