A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Öğrenci İşleri
ÖİDB
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Enstitümüze yeni kayıt hakkı kazanan tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerin kayıt ve mezuniyetleri arasındaki sürede bir dizi akademik işlemler konusunda hizmet sunar. Kayıt hakkı kazanan ve devam eden öğrencilerimizin kayıt duyurularını hazırlar; harç işlemlerini yapar ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıtlarını alır; erkek öğrencilerimizin askerlik işlemlerinin takip eder; öğrenci kimlik kartlarını hazırlar ve öğrencilere teslim eder; öğrencilere ait belgeleri (öğrenci belgesi, transkript, aslı gibidir vb.) düzenler; mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimizin geçici mezuniyet, diploma ve diploma eklerini basar; onur, yüksek onur ve berat belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimizin tespitini yaparak belgelerini hazırlar; kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar; Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM ve Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu ve diğer resmi kurumlardan istenen form, rapor ve tabloları hazırlayarak istatistiki bilgileri düzenler.

Ayrıca, başta öğrenciler olmak üzere, akademik ve idari personeli, Yükseköğretim Kurulu Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanan yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde bilgilendirir.

http://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/
 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 04.10.2017 11:12
İçerik Sorumlusu : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?