A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
TÜBİTAK Projeleri
SIRA NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ TARİHİ
1 116F152 Düzensiz grafen kuantum noktaların elektronik, manyetik, optik ve taşınım özellikleri Doç.Dr. Alev Devrim GÜÇLÜ  05/01/2017
05/01/2020
2 116M205 Birlikte Çökertme Yöntemiyle Katkılanmış Bor Karbürün Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Muhammet Fatih TOKSOY                01/03/2017  01/03/2019
3 116M298 Kanser Hücelerinin İşaretleme Yöntemi Kullanmaksızın Manyetik Levitasyon Prensibi İle Mikroakışkan Çip Üzerinden Ayrıştırılması Yrd.Doç. Hüseyim Cumhur TEKİN                             15/02/2017       15/02/2020
4 116F115 Grafen Kaplı Metal Malzemelerin Isıl İletiminin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi Yrd.Doç. Kasım TOPRAK          01/03/2017    01/09/2019
5 116F188 Kuantum Anahtar Dağıtımı İçin Nanofotonik Işık Kaynakları Doç.Dr. Serkan ATEŞ   01/03/2017    01/03/2020
6 116Z547 Konformasyon Değişikliğine Hassas Politiyofen Türevi Polielektrolit Sentezi ve Mikroakışkan DNA Metilasyon Tarama Platformu Geliştirilmesi. Yrd.Doç.Dr. Ümit Hakan YILDIZ       01/03/2017      01/09/2019
7 116Z337 Yeni nesil mitokondriye yönlendirilmiş Bis-Ftalosiyanin fotosensitizerlerin hücre ölümü üzerindeki rolünün ışık etkisi altında nicel ve nitel olarak belirlenmesi Prof.Dr. Serdar ÖZÇELİK   04/01/2017
10/01/2019
8 116M035 Türbülansın askıdaki katı maddenin çökelme hızına etkisinin deneysel olarak araştırılması Prof.Dr. Şebnem ELÇİ    15/03/2017
15/03/2018
9 116M096 Kontrollü antibiyotik salımı yapan kitosan/silika bazlı kompozit doku iskelelerinin geliştirilmesi ve sert doku mühendisliği için kullanım potansiyelinin araştırılması Prof.Dr. Funda TIHMINLIOĞLU  04/01/2017
04/01/2019
10 116Z463 Güney batı Anadoluda yayılış gösteren onosma türlerinden sitotoksik bileşiklerin elde edilmesi, Dna topoizomeraz enzimleri üzrindeki etkilerinin araştırılması Prof.Dr.Erdal BEDİR     15/04/2017
15/10/2019
11 116F206 Genel Dispersiyona Sahip Doğrusal Olmayan Integrallenebilen Sistemler ve Dinamik Kuantum Simetrileri Prof.Dr. Oktay PASHAEV 01.04.2017
01/04/2019
12 116F299 İnhomojen Geçirgen Kaplamalı Akustik Cismin Uzak Alan Örüntüsünden Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Olha IVANYSHYN YAMAN 01.04.2017
01/04/2019
13 216M505 Küçük rüzgar türbinlerinin optimizasyonu ve ticari promosyonu Yrd.Doç. Ferhat BİNGÖL             
14 216M499 Düşük reynolds sayılı akışlarda esnek yapı-akış etkileşiminin sayısal benzetimi Yrd.Doç. İzzet ÖZDEMİR  
15 116R072 Anot destekli katı oksit yakıt hücrelerinde (KOYH) elektrolit tabakası yoğunluğunun artırılması Arş.Gör. Can SINDIRGAÇ   
16 117C013 HİV tanı testi geliştirme amacıyla HİV kapsit ve nanokor proteinlerinin etkileşimi ve stabilitelerinin araştırılması Hümeyra TAŞKENT SEZGİN   
17 216Z094 Epoxy doymamış esterlerin amitlerin organoborlar ile paladyum katalizli regio ve stereo seçimli 1,2- katılma tepkimeleri Prof.Dr. Levent ARTOK   
18 216Z137 Anti-apoptik GTF2A1-AS uzun kodlamayan RNAsının hücreiçi konumunun ve etkileştiği komplekslerin tanımlanması Yrd.Doç.Dr. Bünyamin AKGÜL    
19 116Z958 Erdemik Astragalus Trojanus Bitkisinden, Astragaloside VII Molekülünün Pilot Üretimine Yönelik Metotların Geliştirilmesi, Yeni Formülasyonlar Hazırlanması ve Atık Valorizasyonu Prof.Dr.Erdal BEDİR                 
20 116M272 Endüstriyel uygulamalarda kullanılan yüksek ivmeli çalışan paralel robotların konumlama hassasiyetinin arttırılmasına yönelik yöntemler Yrd. Doç. Gökhan KİPER   
21 117M160 Glikoz, nişasta ve selülozdan aktil glikozitlerin sentezlenmesi için katı asit katalizörlerin geliştirilmesi Prof.Dr. Selahattin YILMAZ                   
22 117F131 Yeni nesil iki boyutlu malzemelerde termoelektrik verimin nanoyapılandırma ile artırılması Prof.Dr. Ramazan Tuğrul SENGER                       
23 117Z299 Endosiklik inen epoksitlerin grignard reaktifleri ile demir katalizli tepkimeleri ile tetra sübstitüye allenlerin stereo seçimli sentezi Prof. Dr. Levent ARTOK

 
24 177Z259 Lizozomal Neu1 sialidaz enziminin glikosifingolipid metabolizmasındaki biyolojik rolünün araştırılması Doç.Dr.Volkan SEYRANTEPE

 
25 117Z331 Kolloid kristal temelli yüksek inorganik derişimli ve esnek basınç sensörü üretimi Prof.Dr. Mustafa Muammer DEMİR                              
26 117F186 Grafen mikromembranların üretimi ve mikrobiyoparçacık tesbitinde kullanılabilirliğinin incelenmesi Yrd. Doç. Müjdat BALANTEKİN          
27 117Z243 TNFRSF10B-AS Uzun kodlamayan RNA'sının hücre motilitesine olan etkisinin araştırılması Yrd.Doç.Dr. Bünyamin AKGÜL      

 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 03.10.2017 17:14
İçerik Sorumlusu : Araştırmalar Direktörlüğü  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?