A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Kalite Güvence Sistemi

Kalite Politikası

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, "kalite eksenli" yönetişim kurgusu ile bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık sunmaktadır. Kalite eksenli yönetişim kurgusunun omurgasını oluşturan temel ilkeler,

  1. İç ve dış paydaşların memnuniyetinin sağlanması,
  2. Çevik ve süreç odaklı işlemler yönetimi,
  3. Sürekli iyileştirme ve mükemmelleştirme süreçlerinin geliştirilmesi,
  4. Kurumsal kaynakların değer odaklı kullanılması,
  5. Çok paydaşlı başarım değerlendirmesidir.

Kalite Komisyon Üyeleri

Enstitü Senatosu'nun 15.08.2017 tarih ve 17/1 sayılı Kararı ile Kalite Komisyon Üyeleri görevlendirilmiştir.

İYTE Kalite Güvence Koordinatörü
Prof. Dr. Serdar KALE

İYTE Kalite Güvence Sistemi Koordinatör Birimi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İYTE Kalite Komisyonu

Doğal Üyeler
Rektör/Başkan
Rektör Yardımcısı/Başkan (Rektörün bulunmadığı durumlarda)
Genel Sekreter
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Öğrenci Temsilcisi

Seçilmiş Üyeler
Fakülte Dekanları
MFBE Müdürü
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Araştırmalar Direktörü
UİO Müdürü
İYTE Stratejik Plan Koordinatörü
AVİLAR Merkez Müdürü

Öngörülen Diğer Üyeler

Birim Görevlileri

Birim İç Değerlendirme Raporları

2016

Mimarlık Fakültesi 2016 Yılı İç Değerlendirme Raporu

Mühendislik Fakültesi 2016 Yılı İç Değerlendirme Raporu

Fen Fakültesi 2016 Yılı İç Değerlendirme Raporu

Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 2016 Yılı İç Değerlendirme Raporu

Yabancı Diller Yüksekokulu 2016 Yılı İç Değerlendirme Raporu

Araştırmalar Direktörlüğü 2016 Yılı İç Değerlendirme Raporu

Genel Kültür Dersleri Bölümü 2016 Yılı İç Değerlendirme Raporu

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2016 Yılı İç Değerlendirme Raporu

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2016 Yılı İç değerlendirme Raporu

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2016 Yılı İç Değerlendirme Raporu

2017

Araştırmalar Direktörlüğü

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Çevre Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Fen Fakültesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Malzeme Araştırma Merkezi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yabancı Diller Yüksek Okulu

 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 19.06.2018 14:53
İçerik Sorumlusu : Rektörlük Özel Kalem  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?