A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Döner Sermaye
İYTE Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi, 1994 yılında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine uygun olarak kurulmuştur. Temel Fonksiyonu, Enstitümüze bağlı birimlerin çalışma alanlarının gerektirdiği araştırma uygulama faaliyetleri neticesinde üretim ve hizmetlerde bulunarak gelir elde edilecek faaliyetlerde bulunmaktır. 

Görev ve Sorumlulukları:

Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetlerde bulunmak.

Analiz, ölçme, deney, model deneyi, muayene, teknik ve kalite kontrol, standartlara uygunluğun tetkiki, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı, bilgi işlem organizasyonu, danışmanlık, eğitim organizasyonu ve benzeri hizmetleri ile bunlara ilişkin uygulamaları yapmak.

Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, faaliyet alanıyla sınırlı olarak hizmet üretmek. 

İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.


http://donersermaye.iyte.edu.tr/
 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 04.10.2017 11:13
İçerik Sorumlusu : İYTE Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?