A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü
Çevre Mühendisliği, kirleticilerin çevresel ortamlara (hava, su, toprak) salımı, bu ortamlardaki düzeylerinin belirlenmesi, ortamlar içinde ve arasında taşınımı ve akıbeti, kirleticilerin uzaklaştırılması veya yok edilmesi ve hava, su, toprak doğal kaynaklarının sürdürülebilir biçimde kullanılabilmesi alanlarında faaliyet gösterir. Çevreyi bir bütün olarak ele alarak, etkili değişkenlerini ve bunların arasındaki ilişkileri inceler. İnsanların ve ekosistemlerin kirleticilere maruziyetlerini ve bundan kaynaklanan sağlık riski düzeylerini belirlemek, sonrasında tedbir alınması gerekli konularda daha iyi ölçme/örnekleme teknikleri ve uzaklaştırma/arıtma yöntemleri geliştirmek ve çevresel standartların geliştirilmesi temel amaçlarıdır.

Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans programı 1997 yılından bu yana araştırmacılar yetiştirmektedir. Çevre Bilimi ve Mühendisliği Doktora programı 2014 yılında oluşturulmuş olup Bahar 2015 döneminde öğrenci almaya başlamıştır. Gerek Bölüm bünyesinde gelişmekte olan laboratuvar olanakları ve gerekse İYTE Çevre Ar-Ge Merkezindeki olanaklarla, yerel ve ulusal ölçekte güncel çevre problemlerini incelemeyi ve proje bazlı çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

http://enve.iyte.edu.tr/Prof. Dr. Sait C. Sofuoğlu
Bölüm Başkanı
90(232)750 6648
cemilsofuoglu@iyte.edu.tr

 

 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 15.05.2017 10:09
İçerik Sorumlusu : Prof. Dr. Sait C. Sofuoğlu  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?