A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı
Çevre Mühendisliği Programı, Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri veren disiplinlerarası bir programdır. Program öğrencilere hava, su ve toprak kirliliği problemlerinde, mühendislik ve uygulamayı birbiriyle ilişkilendiren disiplinlerarası araştırmalarla, kaynakların yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili güncel ve gelecekte karşılaşılabilecek çevresel problemleri tanıma ve çözme konusunda teorik ve pratik bilgi birikimi sağlamayı amaçlamaktadır. Yüksek Lisans programımıza tüm mühendislik bölümlerinin mezunları başvurabilirken, Doktora programımız, Mühendislik bölümleri mezunlarına ek olarak Biyoloji , Fizik, Kimya bölümlerinden Yüksek Lisans derecesine sahip öğrencileri kabul etmektedir. 

Programın ana hedefi, çevre sorunlarının temellerini anlamak; çevresel bilim ve teknolojiyi birleştirmek; bu alanlarda karşılaşılan engelleri aşmak üzere gerekli beceri ve donanıma sahip üstün nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir. Yaşam bilimlerinden mühendisliğe ve mimari restorasyona kadar zengin bir ölçekte birçok bölümden öğretim üyelerinin katkısıyla, öğrencilerine disiplinlerarası çalışmaların sağlayacağı kavrayış ve bakış açısı zenginliğini kazandırır. Mesleki hayatın da gerekleri olan takım çalışması ve problemlere farklı bilim insanlarının görüşlerini sentezleyerek çözüm bulma becerisi edinmelerini sağlar. 

Altyapı desteğini başta Çevre Ar-Ge Merkezi olmak üzere araştırma merkezleri ve ilgili bölümlerden alan programda Kirliliği Önleme ve Temiz Teknolojilerin Uygulanması, Su Kirliliği ve Kontrolu, Hava Kirliliği ve Kontrolu, Toprak Kirliliği ve Kontrolu, Tehlikeli Atıklar, Kalıcı Organik Kirleticiler, Kirlilik Kontrolu için Biyoteknoloji, Kirleticilerin Taşınımı ve Akıbetleri, Su, Hava ve Toprak Kimyası, Örnekleme, Ölçüm ve Analiz Yöntemleri Geliştirilmesi, Kirlilik İzleme ve Değerlendirme, Kirleticilerin Kontrolu için Yeni Malzemeler Geliştirilmesi, Maruziyet ve Risk Değerlendirmesi gibi konularda bölge ve ülke ihtiyaçlarına yönelik alanında yetkin bilim adamları yetiştirecek, ileri düzeyde tez çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

http://web.iyte.edu.tr/environ/Prof. Dr. Sait C. Sofuoğlu
Ana Bilim Dalı Başkanı
90(232)750 6648
cemilsofuoglu@iyte.edu.tr

 

 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 15.05.2017 10:09
İçerik Sorumlusu : Prof. Dr. Sait C. Sofuoğlu  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?