A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Şehir ve Bölge Planlama
Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye'de Şehir ve Bölge Planlama lisans eğitimini İngilizce olarak veren iki yüksek öğrenim kurumundan birisidir. Dünyadaki gelişmelerin takip edilebilmesi, kütüphane ve laboratuvar olanaklarının katkısı ile uluslararası araştırma ve çok dilli düşünme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Bölüm 33 akademik, 2 idari personeli ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Lisans programı, bütün toplumu kapsayan, mesleki bilgi, beceri, sorumluluk ve duyarlılığa sahip, gelecekteki kentleşme süreçlerine bu donanımı taşıyacak plancılar yetiştirir. Şehir Planlama disiplininin temel alanları yanında, ilk üç sömestrde ve dördüncü sınıftaki, Mimarlık lisans programı ile ortak tasarım stüdyoları sayesinde, öğrencilerin mimari ölçek ve üçüncü boyuta hakim olmalarını sağlar. Ayrıca, beşeri bilimlerden teknoloji alanına kadar geniş bir yelpazedeki derslerle zenginleşmiştir.

Genel not ortalamaları 3.00/4.00 olan öğrenciler Çift Anadal Programına başvurabilirler ve Mimarlık Bölümü Lisans diploması da alabilirler. Genel not ortalamaları 2.50/4.00 olan öğrenciler Yandal Programına başvurarak Yandal Sertifikası alırlar. Bölüm ayrıca Şehir Planlama Yüksek Lisans, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans ve Şehir ve Bölge Planlama Doktora programlarında lisansüstü düzeyde diploma vermektedir.   

http://city.iyte.edu.tr/Doç. Dr. Fatma Şenol
Bölüm Başkanı
90(232)750 7039
fatmasenol@iyte.edu.tr

 


 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 15.05.2017 11:22
İçerik Sorumlusu : Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?